Popis produktu

Cementová, tvarově stálá, rychlovazná reprofilační malta bez smrštění pro sanaci betonu v tloušťkách od 1 do 40 mm v jedné vrstvě. Zvlášť vhodná pro rychlé opravy betonových prefabrikátů a průmyslových podlah.

  • jednosložková
  • tl. vrstvy 1 – 40 mm
  • pro betonové konstrukce a balkóny
  • pro betonové prefabrikáty
  • pro průmyslové podlahy a betonové vozovky
  • pro interiér i exteriérnízký obsah chromátů podle Vyhlášky ES č.1907/2006, příloha XVII

Formy dodávky; pořadová čísla

Obj. č. Forma dodávky Balení/Paleta Hmotnost palety
855-21 pytel 25 kg40 1.000 kg
855-05sáček 5 kg 200 1.000 kg

Spotřeba

cca 1,9 kg/m² na 1 mm tl. vrstvy