Produkt listy

Popis produktu

Cementová, rychlovazná, jemná betonová stěrka pro uzavření pórů a tenkovrstvé stěrkování horizontálních i vertikálních betonových ploch, cementových a vápenocementových omítek. Nejlepší zpracovatelnost pro provádění hladkých povrchů pod následné nátěry.

  • jednosložková
  • tl. vrstvy 1 – 10 mm
  • jemné kamenivo
  • tenkovrstvá stěrka
  • pro interiér i exteriér
  • nízký obsah chromátů podle Vyhlášky ES č.1907/2006, příloha XVII

Formy dodávky; pořadová čísla

Obj. č. Forma dodávky Balení/Paleta Hmotnost palety
854-21 pytel 25 kg 40 1.000 kg
854-05 sáček 5 kg 200 1.000 kg

Spotřeba

cca 1,6 kg/m² na 1 mm tl. vrstvy