Popis produktu

Suchá směs zušlechtěná disperzí pro výrobu rychletvrdnoucích cementových potěrů s možností brzké pokládky dlažby. Třída materiálu CT-C25-F5 podle DIN EN 13813. Vhodná pro vytápěné a kontaktní potěry nebo potěry na izolační vrstvě. Pro následnou pokládku podlahových krytin všeho druhu, jako např. keramických a kamenných dlažeb, koberců nebo podlahového PVC. Zvlášť vhodná pro termínované stavby.

 • zralost pro pokládku: pro keramiku po cca 24 hod
 • samonivelační
 • velmi dobrá zpracovatelnost a průtočné vlastnosti
 • tloušťka vrstvy: 20 – 70 mm (v souvrství)
 • tloušťka vrstvy: 35 – 70 mm (na separační nebo tepelně izolační vrstvě)
 • pro interiér a podlahy
 • lhůta zpracovatelnosti: 60 – 90 min
 • pochozí: po 3 hod
 • ideální pro rekonstrukce a sanace
 • vhodná pro vytápěné podlahy
 • čerpatelná
 • nízký obsah chromátů podle Vyhlášky ES č. 1907/2006, příloha XVII
 • vhodná Sopro expanz ivní páska
 • tlouš  ka vrstvy: 35* – 70 mm (na iz olaè ní vrstvì
 • zrnitost: 0 - 4 mm

Formy dodávky; pořadová čísla

Obj. č. Formadodávky Balení/Paleta Hmotnost palety
678-21 pytel 25 kg 40 1.000 kg

Zkušební osvědčení

Lizenz:

 • EMICODE podle GEV: EC1PLUS velmi nízký obsah emisíPLUS 

Spotřeba

19-20 kg/m² a 1 cm tl.vrstvy; 1.900-2.000 kg/m³ potěrové směsi