Produkt listy

Popis produktu

Pokládková malta s trasovým cementem pro pokládku dlaž by z přírodního kamene, keramiky, dlažebních kostek a desek v exteriéru. Díky specielní křivce zrnitosti se docílí vysoká vodopropustnost maltového lože, která následně nevykazuje žádnou kapilární nasákavost. Toto zabraňuje spolehlivě vzniku škod působením vody, jako např. výkvětům, destrukci krystalické struktury v důsledku nárůstu objemu zmrzlé vody hlavně na balkonech a terasách, schodištích, podestách a jiných plochách v exteriéru. Drenážní působení se zvyšuje zabudováním Sopro DrainageMatte. Pokládka dlažby se provádí s použitím Sopro HaftSchlämme, Sopro HaftSchlämmeFlex nebo Sopro MarmorSchlämme „čerstvé do čerstvého“.

  • zralost pro pokládku: po cca 3 dnech
  • na podlahu v interiéru i exteriéru
  • pevnost v tlaku po 28 dnech: cca 25 N/mm2
  • pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech: cca 4 N/mm2
  • velmi vysoká vodopropustnost
  • velmi dobrá zpracovatelnost; čerpatelná
  • pro maltové lože tloušťky nad 2 cm
  • nízký obsah chromátů podle Vyhlášky ES č.1907/2006, příloha XVII

Formy dodávky; pořadová čísla

Obj. č. Forma dodávky Balení/Paleta Hmotnost palety
610-21 pytel 25 kg 40 1.000 kg

Zkušební osvědčení

tBU Greven:

  • odvod vody v ploše podle DIN EN ISO 12958 (08.2010)

Spotřeba

cca 16 kg/m² při tloušťce lože 1 cm