Popis produktu

Cementová, disperzí zušlechtěná, velmi rychle tvrdnoucí malta pro uzavírání průniků vody např. v suterénech, šachtách a v okolí prostupů. Účinkuje zvlášť při tlakovém průniku. Malta Racofix® WSM smíchaná s vodou vytváří plastickou thixotropní, lehce zpracovatelnou uzavírací maltu. Obzvlášť vhodná pro uzavření vrtů po aplikaci Sopro Verkieselung.

  • utěsňuje průnik vody ve vteřinách
  • tvrdne v průběhu 90 sec
  • vysoká vodotěsnost
  • bez obsahu chloridů
  • bez korozivních látek
  • nízký obsah chromátů podle Vyhlášky ES č.1907/2006, příloha XVII

     

Formy dodávky; pořadová čísla

Obj. č. Forma dodávky Balení/Paleta Hmotnost palety
680-05 vědro 5 kg 45 225 kg

Spotřeba

1,8 kg WSM 680 pro 1 l vyplňovaného prostoru